Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Коалицията „ВОЛЯ - българските родолюбци“, в която равноправен партньор е БСДП подаде документи за регистрация в ЦИК

 
Избори / Избори

Обращение
на кандидата за кмет на община Лом - Руси Русинов, издигнат от Българска Социалдемократическа Партия

Скъпи съграждани,
Благодаря ви за подкрепата през изтеклите четири години. Без нея нямаше да успеем да реализираме и крачка към целта, за която всички работим - просперитета на нашата община. Въпреки огромните трудности и многобройни проблеми ние успяхме да постигнем напредък.
Мога да ви обещая една позитивна кампания с реалистични обещания и виждания, базирани на двадесет и две годишния ми опит на ръководител, на опита ми в общинската администрация и широките контакти, които имам. Няма да обещавам неизпълними и гръмки неща. Положили сме основата, върху която да изградим едно още по-успешно управление в полза на жителите на общината. Защото никой не може да отрече финансовата стабилизация и немалкото изпълнени обещания- реални факти през изтеклия мандат. Доказах, че мога да работя ползотворно и отговорно.
Започнахме и реализирахме проекти, за които имам идеи за продължаването и развитието им. Никой не може да отрече и успехите в подобряване на инфраструктурата и благоустрояването. През моя мандат успешно завърши втория и третия етапи от градската канализация, започнахме и строителството на нов мост над река Лом (отдавна очакван от ломчани), за пръв път Лом влезе в програмата "Красива България", след повече от двадесет години строителство завършихме блок 3 в кв. 114 и там вече живеят новодомци. Спечелихме финансиране за над 1 750 000 евро за благоустройство на кв. "Стадиона" и друго - от 230 000 лв. за водоснабдяване на високите части на кв. "Младеново". Изградихме канализация в кв. "Стадиона" за 200000 лв. и на същата стойност - водопровод в с. Сталийска махала. Там има и спечелен втори транш за около 200 000 лв. за същия водопровод. В проектна готовност са и строителството на кейова стена, както и реконструкцията и облагородяването на дунавския парк с цел възстановяването му - все инициативи, които смятам да решавам успешно и през втория ми мандат, ако ми гласувате доверие. Ще работя активно и върху останалите проблеми на инфраструктурата, в които вече са направени първите стъпки - радикално решаване въпроса с уличните настилки и уличното осветление.
Не успяхме да направим много неща за младите хора на Лом, но това е един от приоритетите в програмата ми за управление до 2007 г. , както и да осъвършенствувам модела за етническа толерантност, който създадохме в удачно партньорство с неправителствените организации. Ще работя и за максимална ефективност в обслужване на населението от общинската администрация при пълно използуване на инициативността му.
Уважаеми съграждани,
Очаквам отново вашата подкрепа, за да довършим започнатото и да вървим напред. С натрупания опит, знания и контакти, с пълната ангажираност на местната власт към вашите проблеми ще изградим една просперираща Ломска община. Изцяло разчитам на честната ви оценка и трезв разум. Благодаря ви и вярвам, че заедно можем да продължим да работим пълноценно и отговорно за Лом.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти