Начало
За нас
Контакти
Връзки
Българска
социалдемократическа
партия
 
 
   
Ръководство

Председател

Изпълнително бюро

ЦКРК

Национален комитет

Решения

Изпълнително бюро

Национален комитет

Конгреси

Национални конференции

Законодателна дейност

На БСДП в 39 ОНС

На БСДП в 38 ОНС

Предложения за законови промени

Становища и декларации

На партийни органи

На общински организации

Публичен регистър

Конференции и дискусии

Теоретични конференции

Материали за дискусия

Документи и членство

Как да стана член?

Програма на БСДП

Устав


Над сто години верни на хората, верни на България

 
Решения / Изпълнително бюро

РЕШЕНИЕ НА ИБ НА БСДП ОТ ЗАСЕДАНИЕТО, ПРОВЕДЕНО НА 08.11.2003 Г. В ГР.СОФИЯ

1. ИБ на БСДП определя като задоволително първото самостоятелно участие на партията в Местните избори, отчитайки всички трудности с финансирането и състоянието на местните организации.
2. ИБ препоръчва на НК да вземе решение и възложи на ИБ да извърши ревизия и пререгистрация на местни организации, които не са участвали в изборите или са показали крайно незадоволителни резултати.
3. ИБ предлага на НК да гласува освобождаването на всички членове на ръководния орган, нарушили решенията на ХІІІ-тата Национална конференция.
4. Във връзка с оценка на резултатите на следващото заседание на ИБ да бъде избран организационен секретар от състава на бюрото, който да отговаря за регистрацията и състоянието на местните организации и да координира дейността на отговорниците по региони.
5. ИБ предлага на НК да извърши промяна в състава си, като съобразно Устава отстрани всички безпричинно отсъствали от заседанията му и същите бъдат подменени от резервните членове.
6. Отговорниците по региони да организират пресконференции и срещи с браншови организации, синдикати и други за пропагандиране идеите, заложени в законодателната програма на БСДП, свързани с малкия и среден бизнес, хората на труда, данъчната и социална политика.
7. Насрочва заседание на НК на 29.11.2003 г. от 10,00 часа в гр.София в залата на ЦКС, ет.13 при дневен ред:
- анализ на резултатите от участието в Местни избори-2003 и набелязване на мерки за подобряване дейността на местните организации;
- попълване състава на ИБ и НК;
- разни.

 
Текуща информация

Предстоящи събития

Социалдемократите за

Материали за дискусия

Пресцентър - съобщения

Избори

Избори

Избори 2015 - 2017

Партньорство

БСДС

СДА

Синдикати

Неправителствени организации

История

Историческо наследство

Вестник

Вътрешно-партиен бюлетин "Позиция

Вашето мнение

Ако желаете да изкажете вашето мнение направете го от тук.

Търсене

Тук можете да извършите търсене на материали по зададени от Вас ключови думи.

Предизборен клип на БСДП


Емил Емилов с идеята за Европейски базов доход
Copyright www.bsdp.bg. All right resivet.
Темплейти